หลักสูตรพัฒนาสมอง 2 ซีก

สมาร์ทเบรน (SMART BRAIN)

หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-13 ปี ใช้ลูกคิด และตัวเลขในการเรียน ช่วยพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวาให้ทำงานสัมพันธ์กัน เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

อัจฉริยะสร้างได้ด้วย หลักสูตรจินตคณิต หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมอง 2 ซีก เราดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนบุตรหลานของเรา

จินตคณิต
Smart Art
จินตคณิต

Welcome to

สมาร์ทเบรน (SMART BRAIN)

จินตคณิตคิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว

“สมาร์ทเบรน” ช่วยพัฒนาน้องๆ ได้อย่างไร

  • ช่วยพัฒนาสมอง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ให้ทำงานประสานกัน โดยการใช้การคิดเลขด้วยลูกคิดเป็นสื่อการสอน ซึ่งน้องๆ จะได้ใช้สมองฝั่งขวาในการจินตนาการการเคลื่อนไหวของลูกคิด และสมองฝั่งซ้ายในการประมวล และสรุปผลคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่ง ทำให้สมองน้องๆ เกิดการทำงานเชื่อมโยงกัน เป็นการสร้างศักยภาพทางสมอง และทำให้เกิดสมาธิในระหว่างการคำนวณ
  • เหมาะกับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 6-13 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองจะได้รับการพัฒนาการสูงสุด และจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต

วีดีโอกิจกรรม Smart Brain