จินตคณิต

Smart Brain
 • จินตคณิตคิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว
 • ช่วยพัฒนาสมอง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ให้ทำงานประสานกัน โดยการใช้การคิดเลขด้วยลูกคิดเป็นสื่อการสอน ซึ่งน้องๆ จะได้ใช้สมองฝั่งขวาในการจินตนาการการเคลื่อนไหวของลูกคิด และสมองฝั่งซ้ายในการประมวล และสรุปผลคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่ง ทำให้สมองน้องๆ เกิดการทำงานเชื่อมโยงกัน เป็นการสร้างศักยภาพทางสมอง และทำให้เกิดสมาธิในระหว่างการคำนวณ
 • เหมาะกับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 6-13 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองจะได้รับการพัฒนาการสูงสุด และจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต
แนะนำสำหรับคุณ

ทำไมต้อง Smart Brain Big c พระราม 2

 • ศูนย์สมาร์ทเบรน บิ๊กซีพระราม 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโซนพลาซ่าใหม่ ชั้น 2 มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย
 • สถานที่ตั้งเป็นส่วนตัว ทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิในการเรียน
 • ห้องเรียนแต่ละห้องแยกต่างหาก และมีนักเรียน ไม่เกิน 10 คน/ห้อง
 • มีการบันทึกประวัติการเรียนของน้อง ๆ แต่ละคน ทำให้ทราบถึงการพัฒนาการของน้องๆ
 • มีโถงกลางให้น้อง ๆ ได้เล่นระหว่างพัก และผู้ปกครองสามารถนั่งรอน้อง ๆ ได้
 • น้อง ๆ และผู้ปกครอง สามารถสั่งอาหารจากร้านค้าในห้างหรือฝากสั่งอาหารกับทางสถาบันมาทานในโรงเรียนได้ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมาเฝ้าน้องในช่วงกลางวัน

ประโยชน์ของ Smart Brain

 • พัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระยะยาว
 • พัฒนาการสร้างสมาธิอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาความจำของน้องๆ ให้เป็นเลิศ
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก
 • ช่วยน้องๆ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการคิดเลข และการเรียนคณิตศาสตร์

ตารางเวลาเรียน

ระดับการเรียนของสมาร์ทเบรน

 • ระดับที่ 1-2 : Basic
 • ระดับที่ 3-4 : Elementary
 • ระดับที่ 5-6 : Intermediate
 • ระดับที่ 7-8: Higher
 • ระดับที่ 9-10 : Advance

เราดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนบุตรหลานของเรา

เรียน เล่น สนุก ครบทุกจินตนาการ
เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาสมอง
หลักสูตรคุณภาพ คุณภาพการสอน
ร่าเริ่ง แจ่มใส เบาสมอง