ภาษาอังกฤษ : LPC เคมบริดจ์

LPC CAMBRIDGE YOUNG LEARNER ENGLISH
  • ใช้ Application แบบ Online ของเจ้าของหลักสูตรในต่างประเทศ
  • มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งสี่ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
  • พัฒนาการจำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านภาพ คุ้นชินกับสำเนียงในการพูดและฟังรวมทั้ง การสร้างรูปประโยคในภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติ ที่ได้ผลแม้ผ่านการเรียนเพียงไม่กี่ครั้ง
  • สามารถเข้าสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ของประเทศอังกฤษ ได้
  • เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาก่อนก็ได้
  • ใช้หลักการพัฒนาประสาทสัมผัสและพัฒนาสมอง สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญาของน้อง ๆ ได้ในอนาคต
แนะนำสำหรับคุณ

ตารางเวลาเรียน

เราดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนบุตรหลานของเรา

เรียน เล่น สนุก ครบทุกจินตนาการ
เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาสมอง
หลักสูตรคุณภาพ คุณภาพการสอน
ร่าเริ่ง แจ่มใส เบาสมอง